Hikmah cinta kepada allah

2020-01-18 20:27

Katakanlah (wahai Muhammad): Jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosadosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. 3: 31) Berikut ini 7 tanda cinta kepada Allah SWT sebagaimana dikemukakan Imam AlGhazali dalam buku Kimia KebahagiaanThe Alchemy of Happiness): 1.Apr 24, 2016 Cinta kepada Allah mendorong seseorang melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan, memacu seorang hamba melaksanakan amal ibadah sunnah, dan mencegahnya berbuat halhal yang makruh (tidak selayaknya dilakukan). Cinta kepada Allah memenuhi hati seseorang dengan kelezatan dan manisnya iman. hikmah cinta kepada allah

Jun 08, 2012 Kita mengatakan, kepada diri kita dan kepada orang lain, bahwa kita cinta kepada Allah, tetapi juga hati kita memalingkan cintanya kepada sesuatu yang selainNya, atau merasakan sesuatu selain Allah, yang mempengaruhi hati kita. Maka ini menunjukkan cinta kita kepada Allah tidak full, tetapi adalah tidak lebih daripada dakwaan sematamata.

Hikmah cinta kepada allah free

Cinta kepada Allah SWT dalam Bahasa arab adalah MAHABBATULLAH, mencintai Allah SWT tidak bisa disamakan seperti kita mencintai seseorang atau mencintai kepada makhluk Allah SWT. Dalam kitab AlMahabbah, Imam AlGhazali mengatakan bahwa cinta kepada Allah SWT adalah tujuan puncak dari seluruh tempat spiritual (letak Ibadah) dan ia menduduki derajad level yang tinggi.

Beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ke 3 yang tentunya wajib kita percayai dan yakini dengan sepenuh hati. Terdapat hikmah besar yang bisa kita dapat apabila kita beriman kepada kitab Allah, contoh hikmahnya diantaranya keimanan kita kepada Allah SWT akan bertambah dan kita akan lebih termotivasi untuk menjalani hidup. Daftar IsiA.

Rating: 4.79 / Views: 397

Mengenai hakikat cinta kepada Allah s. w. t. menurut pandangan hakikat hikmah Tauhid dan Tasawuf, sebagaimana telah diungkapkan oleh Maulana Imam Ibnu Athaillah Askandary dalam Kalam Hikmah beliau sebagai berikut: Orang yang begitu sangat cintanya bukanlah orang yang mengharapkan balasan sesuatu dari pihak yang dicintainya atau dia menuntut sesuatu maksud dari pihak yang ia cintai,

2020 (c) torija | Sitemap