Menunjukkan semangat cinta akan negara

2020-01-18 03:37

Jan 21, 2013 Ibu bapa perlu menunjukkan semangat cinta akan negara melalui kibaran Jalur Gemilang dengan bangga untuk diteladani oleh anakanak. Secara tidak langsung, perbuatan ini akan menjadi ikutan kerana mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Dengan cara ini juga, anakanak akan sedar betapa pentingnya semangat patriotisme ini.Mar 08, 2017 Sekiranya semangat nilai cinta akan negara tidak dapat dipupuk dalam kalangan remaja, pastilah mereka tidak ada perasaan cinta akan negara dan menyebabkan mereka hilang jati diri. Oleh itu, semua pihak perlulah berganding bahu dan memainkan peranan masingmasing agar semangat patriotik dapat dipupuk dan disuburkan dalam kalangan masyarakat. menunjukkan semangat cinta akan negara

Sep 08, 2009 Skiranya semangat patriotik tidak dapat dipupuk dalam kalangan remaja, pastilah mereka tidak ada perasaan cinta akan negara dan menyebabkan mereka hilang jati diri. Oleh itu, semua pihak perlulah berganding bahu dan memainkan peranan masingmasing agar semangat patriotik dapat dipupuk dan disuburkan dalam kalangan masyarakat.

Menunjukkan semangat cinta akan negara free

Mar 28, 2011 Semangat cinta akan negara dalam jiwa pelajar semakin menghilang. Berikan sebabsebab berlakunya. Semangat cinta akan negara bolehlah dikaitkan sebagai satu perasaan mengutamakan negara dalam tindakan seseorang itu. Memang sudah ada banyak pendant yang mengatakan bahawa pelajar kini semakin kurang semangat cinta akan negaranya itu.

Lisan PT3 Patriotisme Caracara Menunjukkan Semangat Patriotik. Apa itu semangat patriotik? perasaan cinta yang kuat terhadap tanah air semangat patriotisme merupakan perasaan taat setia kepada negara rakyat Malaysia banyak cara untuk menunjukkan semangat patriotik

Jun 02, 2019  Menurut kata mutiara sarjana, Jika ingin melihat masa hadapan sesebuah negara, lihatlah remajanya pada hari ini. Sesungguhnya, pemupukan semangat cinta akan negara haruslah diteruskan dalam diri setiap remaja. Dengan itu barulah maruah negara akan gah di seantero dunia.

Oct 05, 2009 Huraikan caracara hendak memupuk semangat patriotik atau semangat cinta akan negara dalam kalangan generasi muda khususnya pelajarpelajar. Sejak kebelakangan ini, banyak diperkatakan tentang pemupukan semula semangat kebangsaan atau nasionalisme dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini.

Aug 10, 2010 Kemajuan Negara, Kebanggaan Rakyat DEFINISI: maksud nilai cinta akan negara ialah perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepengtingan negara melebihi kepengtingan diri. CIRICIRI NILAI: sayang kepada negara dengan sepenuh hati. bangga dengan negara sendiri. meyumbang tenaga demi membangunkan negara.

Kepentingan pertama semangat patriotisme di kalangan rakyat adalah untuk memupuk dan mengekalkan semangat cinta akan negara. Dengan wujudnya semangat cinta akan negara di kalangan rakyat, pasti negara akan terus aman dan damai. Sesungguhnya anasir luar atau musuh negara amat menyukai jika rakyat Malaysia tidak mempunyai semangat patriotisme.

Jul 27, 2013 Program ini juga merupakan gabungan latihan ketenteraan dan memupuk semangat patriotik kepada mereka ke arah cinta akan negara. Pelatihpelatih akan dapat mempelajari nilainilai murni seperti tanggungjawab, kerjasama dan hormatmenghormati. Pelatih akan bercampur gaul dengan pelatih lain yang berbilang kaum, budaya dan agama yang berbeza.

Rating: 4.43 / Views: 847

Sekiranya semangat patriotik dapat dipupuk sejak kecil, sudah tentulah semangat patriotik akan terus diamalkan dan dikekalkan hingga dewasa. Tambahan pula, amalan ini penting kerana kita dapat melahirkan masyarakat yang sentiasa cinta akan negara dan tidak melakukan perkaraperkara yang akan memburukkan nama negara.

2020 (c) torija | Sitemap